Archiwum kategorii: VII Edycja

Dla zainteresowanych udostępniamy do pobrania cyfrową wersję katalogu z VII edycji PBS. Aby pobrać, kliknij tutaj.

VII Piotrkowskie Biennale Sztuki rozstrzygnięte! Dziś otworzyliśmy wystawę finałową i poznaliśmy laureatów tegorocznego konkursu. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 618 autorów przedstawiając do oceny 1275 prac. Jury w składzie: Grzegorz Borkowski – przewodniczący, prof. Elżbieta Banecka, prof.  Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, dr hab. Aleksandra Gieraga, dr hab. Sebastian Wywiórski i reprezentujący organizatora  konkursu dyrektor ODA Andrzej Hoffman zakwalifikowało do wystawy finałowej 74 prace 65 autorów oraz przyznało nagrody. Po wnikliwej analizie Jury postanowiło nie przyznać w tym roku nagrody Grand Prix. Zdecydowano przyznać: 3 równorzędnie nagrody II st. w wysokości 10.000 zł każda dla: 5 równorzędnych wyróżnień w wysokości 1.000 zł dla: Organizator konkursu – Ośrodek Działań Artystycznych postanowił przyznać dodatkowe indywidualne wyróżnienia w formie spotkań autorskich następującym artystom: Marek Elsner, Katarzyna Pyka i Mikołaj Sęczawa. Spotkania odbędą się w uzgodnionym z artystami terminie w trakcie trwania wystawy pokonkursowej. Gratulujemy autorkom i autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac, jak również wszystkich prac prezentowanych…

Dowiedz się więcej

8 października, odbyło się drugie posiedzenie jury VII Piotrkowskiego Biennale Sztuki. Ocenie jury zostały poddane oryginały prac zakwalifikowane do II etapu. Jury uzgodniło, że wszystkie dostarczone do siedziby organizatora konkursu prace zostaną eksponowane na wystawie pokonkursowej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas otwarcia wystawy 21 października 2023 roku, o godz. 17:00.

Jury VII Piotrkowskiego Biennale Sztuki w składzie: Grzegorz Borkowski – przewodniczący, prof. Elżbieta Banecka, prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, dr hab. Aleksandra Gieraga, dr hab. Sebastian Wywiórski i Andrzej Hoffman, na podstawie zgłoszeń elektronicznych nadesłanych przez 618 autorów, wyłoniło do II etapu konkursu następujące prace: 30 września br. odbędzie się posiedzenie jury, które na podstawie oryginałów przekazanych prac wyłoni laureatów. Prosimy o dostarczenie oryginałów prac do dnia 25 września br. Przypominamy, że w drugim etapie Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających oczekiwań komisji.

Szanowni Państwo! Do 7. edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki w 2023 roku zgłosiło się 618 autorów przedstawiając do oceny 1275 prac. Dziękujemy za tak liczną odpowiedź na nasz konkurs!Jury rozpoczęło prace mające na celu wyłonienie artystek i artystów do II etapu konkursu. Informację o uczestnikach zakwalifikowanych do tego finałowego etapu ogłosimy 31 sierpnia br.(+/-2 dni).  W zakładce „Artyści” publikujemy alfabetyczną listę autorów, którzy przesłali zgłoszenia do I etapu VII PBS.

Przedstawiamy Jurorki i jurorów VII Piotrkowskiego Biennale Sztuki Grzegorz Borkowski (Warszawa) – przewodniczący jury; kurator i krytyk sztuki, redaktor naczelny artystycznego pisma „Obieg” w latach 1993-2015; kurator wystaw w CSW Zamek Ujazdowski i innych ośrodkach sztuki, m.in: „Idee poza ideologią” (1993), „Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Bieżące praktyki, ruchome horyzonty” (1999), „The Club” (2004), „Reversed Art Engineering” (2007), „Diagram – Jerzemu Ludwińskiemu” (2010), „Co jest społeczne?” (2015), „Przedmioty aktywne” (2018) „Dyfuzje czasu” (2019), „Przestrzeń zamknięta. Historia opowiadana” (2020), „Człowiek w teatrze życia codziennego” (2020). W 2021 roku kurator wystaw indywidualnych: Ewy Bloom Kwiatkowskiej, Włodzimierza Borowskiego i Fredo Ojdy.  Prof. Elżbieta Banecka (Warszawa) – jurorka; malarka, graficzka warsztatowa i projektowa, autorka instalacji przestrzennych, obiektów, książek artystycznych. Studiowała na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1991 r. uzyskała dyplom z malarstwa u prof. Jana Tarasina oraz aneks z grafiki warsztatowej u prof. Rafała Strenta. Na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie uzyskała stopień doktora nauk plastycznych (rozprawa pt. „Nieczesane z Kyoto”, 2005) i tytuł…

Dowiedz się więcej

UWAGA! Wiadomość dotycząca 7. Piotrkowskiego Biennale Sztuki 2023.Informujecie nas Państwo o problemach z dokonaniem płatności ze względu na trwające dziś prace konserwacyjne w niektórych bankach. Dlatego PRZEDŁUŻAMY nabór zgłoszeń o dwa dni robocze – do 20 czerwca 2023. Prosimy o nie zwlekanie z przesyłaniem zgłoszeń do ostatnich minut podanego czasu 🙂

Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w VII edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki. Biennale jest konkursem ogólnopolskim dla artystów sztuk wizualnych, którego celem jest przegląd i prezentacja współczesnych możliwości kreacji artystycznych w różnorodnych technikach, konfrontacja artystów posługujących się odmiennymi mediami, popularyzacja najciekawszych aktualnych zjawisk z obszaru sztuk wizualnych. Obok różnorodności mediów i technik plastycznych, wyróżnikiem tego konkursu jest temat stawiany przez Kuratora, charakteryzujący kolejne edycje konkursu. Pozwala to zarówno na poznanie szerokiego spektrum sposobów interpretacji tematu jak i wzajemnych relacji między malarstwem, grafiką, rzeźbą, fotografią, sztuką wideo czy instalacją. Tematem przewodnim tegorocznego Biennale jest „Stoicki impuls”. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni czynny twórca sztuki wizualnej. Obok artystów dyplomowanych mogą wziąć udział twórcy nieposiadający dokumentu ukończenia uczelni artystycznej ale legitymujący się aktywnością twórczą i dorobkiem. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej (zgłoszenia mailowe) i trwa od 1 lutego do 18 czerwca 2023 roku. Do konkursu można zgłosić maksymalnie trzy prace.…

Dowiedz się więcej

Wszyscy chyba mamy teraz tak wiele powodów do niepokoju, irytacji, złości, gniewu czy innych negatywnych emocji. Przyczyn tych sytuacji nie sposób usunąć w krótkim czasie, a trzeba przecież możliwie sensownie działać w takich trudnych okolicznościach. Negatywne emocje oczywiście komunikują istnienie konkretnych problemów, jednak by je stopniowo rozwiązywać potrzebne jest emocji opanowanie. Dlatego jako temat VII edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki w 2023 roku proponujemy skierowanie uwagi na postawę stoicką. Jej podstawowe zasady sformułowane zostały już w III wieku p.n.e. w Grecji, kiedy to po latach złotej ery Peryklesa kraj ten znalazł się w trudnej sytuacji. Wtedy to wybitni filozofowie dostrzegli, że skoro ludzie nie mogą w pełni zapanować nad otaczającymi ich okolicznościami, to potrzebne jest wypracowanie ogólniejszej postawy – filozofii życia – umożlwiającej zachowanie minimum spokoju w niespokojnym czasie. Zakorzeniony w polskim języku zwrot „ze stoickim spokojem” akcentuje tylko jeden z elementów tej tak potrzebnej współcześnie postawy. Nieuleganie emocjom, a w…

Dowiedz się więcej

9/9

Linki

Fundatorzy nagród (2021)

Mecenas (2021)

Patroni (2021)