Posiedzenie Jury VII PBS

8 października, odbyło się drugie posiedzenie jury VII Piotrkowskiego Biennale Sztuki. Ocenie jury zostały poddane oryginały prac zakwalifikowane do II etapu. Jury uzgodniło, że wszystkie dostarczone do siedziby organizatora konkursu prace zostaną eksponowane na wystawie pokonkursowej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas otwarcia wystawy 21 października 2023 roku, o godz. 17:00.

Linki

Fundatorzy nagród (2021)

Mecenas (2021)

Patroni (2021)