Wyniki VII Piotrkowskiego Biennale Sztuki

VII Piotrkowskie Biennale Sztuki rozstrzygnięte!

Dziś otworzyliśmy wystawę finałową i poznaliśmy laureatów tegorocznego konkursu.

Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 618 autorów przedstawiając do oceny 1275 prac. Jury w składzie: Grzegorz Borkowski – przewodniczący, prof. Elżbieta Banecka, prof.  Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, dr hab. Aleksandra Gieraga, dr hab. Sebastian Wywiórski i reprezentujący organizatora  konkursu dyrektor ODA Andrzej Hoffman zakwalifikowało do wystawy finałowej 74 prace 65 autorów oraz przyznało nagrody.

Po wnikliwej analizie Jury postanowiło nie przyznać w tym roku nagrody Grand Prix.


Zdecydowano przyznać:

3 równorzędnie nagrody II st. w wysokości 10.000 zł każda dla:

  • Artur Chrzanowski (Łódź), praca pt. „Kołysanka”, (wideo, 5min.; 2023)
  • Dariusza Milczarek (Kraków),  praca pt. „Bezruch” (obraz, tempra żółtkowa na płótnie, 100 x 150cm; 2023)
  • Tomasz Opania (Wrocław) za zestaw prac „Piła” (obiekt, stal, drewno 50 x 18 x 2 cm) i „Łopata dla dwojga” (obiekt, drewno, stal; 110 x 48 x 10 cm)  z cyklu  „Zaraza ziemniaczana”.

5 równorzędnych wyróżnień w wysokości 1.000 zł dla:

  • Paulina Araszkiewicz (Warszawa), praca pt. „Powłoki” (wideo, 6’14”; 2021)
  • Andrzeja Brzegowy (Kowala), praca pt. „Ognisty ptak” (obiekt, techniki mieszane, 210x180x120cm; 2023)  
  • Katarzyna Fober (Cieszyn) praca pt. „Sobie sama” (rzeźba z postumentem; kamień, skrzynki rzeźbiarskie; 170 x 50 x 38; 2015)
  • Jerzy Hejnowicz (Poznań), praca pt. „Materia Enso”, (obiekt; rysunek, stal, szkło, średnica 100cm, wysokość zmienna; 2023)
  • Ala Majewska (Toruń) praca pt. „Niepamięć 3”, (obiekt; płótno, soczewka, sklejka , pleksi; 98,5 x 75 x 13 cm; 2023)

Organizator konkursu – Ośrodek Działań Artystycznych postanowił przyznać dodatkowe indywidualne wyróżnienia w formie spotkań autorskich następującym artystom:

Marek Elsner, Katarzyna Pyka i Mikołaj Sęczawa.

Spotkania odbędą się w uzgodnionym z artystami terminie w trakcie trwania wystawy pokonkursowej.

Gratulujemy autorkom i autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac, jak również wszystkich prac prezentowanych na finałowej wystawie. 

Linki

Fundatorzy nagród (2021)

Mecenas (2021)

Patroni (2021)