O BIENNALE

Piotrkowskie Biennale Sztuki jest konkursem ogólnopolskim, którego celem jest przegląd i prezentacja współczesnych możliwości kreacji artystycznych w różnorodnych technikach, konfrontacja artystów posługujących się odmiennymi mediami, popularyzacja najciekawszych aktualnych zjawisk z obszaru sztuk wizualnych. Każda edycja Biennale to możliwość prezentacji postaw twórczych, będących odpowiedzią i sposobem interpretacji tematu stawianego przez organizatora. Ukierunkowanie biennale na autentyczne problemy filozoficzne to cecha wyróżniająca ten konkurs. Tytułowe tezy poprzednich edycji Biennale to „Koniec człowieka?”, „W postapokaliptycznym świecie. Iluzja czy droga wyjścia/dojścia ku?”, „Nowy człowiek? Stare prawdy czy nowe mity?”, „Powrót z gwiazd”. Przy kwalifikacji prac do części konkursowej Jury zwraca uwagę na problematykę ideowo-filozoficzną zawartą w pracach, na jakość i innowacyjność formy artystycznej, otwartość na dialog ze współczesnością nie preferując żadnej z technik, szkół czy środowiska twórczego. Pozwala to zarówno na poznanie szerokiego spektrum sposobów interpretacji tematu jak i wzajemnych relacji między malarstwem, grafiką, rzeźbą, fotografią, sztuką wideo czy instalacją.

Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni czynny twórca sztuki wizualnej. Obok artystów dyplomowanych mogą wziąć udział twórcy nieposiadający dokumentu ukończenia uczelni artystycznej ale legitymujący się aktywnością twórczą i dorobkiem.

Członkowie jury to uznani artyści, krytycy, pedagodzy. W latach ubiegłych w jury zasiadali m.in. Wojciech Leder, Edward Łazikowski, Łukasz Korolkiewicz, Janusz Bałdyga, Marcin Berdyszak, Katarzyna Józefowicz, Julia Kurek, Małgorzata Wielek-Mandrela, Wojciech Pukocz i Andrzej Saj. Przewodniczącym jury pierwszych pięciu edycji był Krzysztof Jurecki.

Od 2021 r., przez kolejne 3 edycje kuratorem artystycznym Biennale i przewodniczącym jury będzie Grzegorz Borkowski.

Poprzednie edycje

Linki

Fundatorzy nagród (2021)

Mecenas (2021)

Patroni (2021)