ORGANIZATOR

Ośrodek Działań Artystycznych (ODA) w Piotrkowie Trybunalskim jest samorządową instytucją kultury, powołaną w celu upowszechniania sztuki współczesnej. Geneza ODA to działające od 1976 roku Biuro Wystaw Artystycznych. Galeria sztuki współczesnej, przekształcone w 2009 roku na Ośrodek Działań Artystycznych.

Misją ODA jest prezentacja i upowszechnianie sztuki współczesnej oraz edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy kultury i sztuki. ODA organizuje projekty artystyczne w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Współpracuje z galeriami, instytucjami artystycznymi, związkami twórczymi i innymi organizacjami w zakresie popularyzacji kultury i sztuk wizualnych. Podstawowe obszary aktywności ODA dotyczą działalności wystawienniczej i edukacyjnej.

Program wystawienniczy oparty jest na promowaniu najciekawszych zjawisk w sztuce współczesnej, ukazywaniu różnorodnych dyscyplin sztuki współczesnej w procesie ich przemian, w momencie reagowania na aktualne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne we współczesnym świecie. Wystawy organizowane w ODA ukazują całe spektrum przemian dokonujących się w sztuce najnowszej.

Ośrodek Działań Artystycznych

Jarosława Dąbrowskiego 5
97-300 Piotrków
Trybunalski
NIP 771 23 71 038
REGON 000788152

www.odaart.pl

www.biennalepiotrkow.pl

email: oda@odaart.pl

tel. +48 44 733 93 88, 44 649 52 64

email do zgłoszeń na konkurs: biennale@odaart.pl

Kurator biennale: Gordian Piec

Dyrektor ODA: Andrzej Hoffman

Linki

Fundatorzy nagród (2021)

Mecenas (2021)

Patroni (2021)