Jury VII Piotrkowskiego Biennale Sztuki 2023

Przedstawiamy Jurorki i jurorów VII Piotrkowskiego Biennale Sztuki

Grzegorz Borkowski (Warszawa) – przewodniczący jury; kurator i krytyk sztuki, redaktor naczelny artystycznego pisma „Obieg” w latach 1993-2015; kurator wystaw w CSW Zamek Ujazdowski i innych ośrodkach sztuki, m.in: „Idee poza ideologią” (1993), „Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Bieżące praktyki, ruchome horyzonty” (1999), „The Club” (2004), „Reversed Art Engineering” (2007), „Diagram – Jerzemu Ludwińskiemu” (2010), „Co jest społeczne?” (2015), „Przedmioty aktywne” (2018) „Dyfuzje czasu” (2019), „Przestrzeń zamknięta. Historia opowiadana” (2020), „Człowiek w teatrze życia codziennego” (2020). W 2021 roku kurator wystaw indywidualnych: Ewy Bloom Kwiatkowskiej, Włodzimierza Borowskiego i Fredo Ojdy. 

Prof. Elżbieta Banecka (Warszawa) – jurorka; malarka, graficzka warsztatowa i projektowa, autorka instalacji przestrzennych, obiektów, książek artystycznych. Studiowała na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1991 r. uzyskała dyplom z malarstwa u prof. Jana Tarasina oraz aneks z grafiki warsztatowej u prof. Rafała Strenta. Na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie uzyskała stopień doktora nauk plastycznych (rozprawa pt. „Nieczesane z Kyoto”, 2005) i tytuł doktora habilitowanego (rozprawa pt. „Miłość w kropki”, 2009). Jest profesorem sztuk plastycznych (2015 r.). Prowadzi Pracownię Rysunku i Koloru na Wydziale Scenografii warszawskiej ASP. Jest laureatką ponad 60 prestiżowych nagród i wyróżnień w polskich i międzynarodowych konkursach oraz autorką 60 wystaw indywidualnych i uczestniczką ponad 200 zbiorowych.

Dr hab. Aleksandra Gieraga (Łódź) – jurorka; twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki , obiektu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego); dyplom w 1993 r. w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Romany Hałat. W latach 1994-2006 pełniła funkcję asystentki prof. Romy Hałat w prowadzonej przezeń Pracowni. Obecnie jest profesorem uczelni, prowadzi Pracownię Obrazu na Wydziale Sztuk Pięknych macierzystej Uczelni. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych.

Prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska (Wrocław) – jurorka; rzeźbiarka i autorka instalacji, prof. dr hab. Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1982–1987), gdzie pracuje od 1988 roku. Dyplom z zakresu rzeźby zrealizowała pod kierunkiem prof. Leona Podsiadłego. Prowadzi dyplomującą Pracownię Rzeźby w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki (od 2004). Prodziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby (2005–2008), Kierownik Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych na Wydziale Malarstwa i Rzeźby (2008–2012). Była organizatorką i kuratorką kilkudziesięciu wystaw rzeźby. Ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych oraz ponad 160 wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Jej prace artystyczne były prezentowane i omawiane w 86 katalogach, w tym czterech publikacjach monograficznych.

Dr hab. Sebastian Wywiórski (Kraków) – juror; zdobywca Grand Prix VI edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki. W latach 1996–2001 studiował na Wydziale malarstwa w pracowni prof. Sławomira Karpowicza w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył z wyróżnieniem. Był stypendystą Prezydenta Miasta Krakowa oraz Fundacji Grizella. Malarz, twórca instalacji. Zrealizował liczne wystawy indywidualne, między innymi w Krakowie, Warszawie, Berlinie, Frankfurcie, Bremie oraz brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Japonii. Od 2010 roku pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie obecnie prowadzi pracownie Malarstwa i działań wizualnych.

Andrzej Hoffman (Piotrków Trybunalski) – członek jury reprezentujący organizatora konkursu, dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim; grafik, malarz, absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Linki

Fundatorzy nagród (2021)

Mecenas (2021)

Patroni (2021)