Jury VII Piotrkowskiego Biennale Sztuki w składzie: Grzegorz Borkowski – przewodniczący, prof. Elżbieta Banecka, prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, dr hab. Aleksandra Gieraga, dr hab. Sebastian Wywiórski i Andrzej Hoffman, na podstawie zgłoszeń elektronicznych nadesłanych przez 618 autorów, wyłoniło do II etapu konkursu następujące prace:

30 września br. odbędzie się posiedzenie jury, które na podstawie oryginałów przekazanych prac wyłoni laureatów.

Prosimy o dostarczenie oryginałów prac do dnia 25 września br.

Przypominamy, że w drugim etapie Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających oczekiwań komisji.

Szanowni Państwo!

Do 7. edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki w 2023 roku zgłosiło się 618 autorów przedstawiając do oceny 1275 prac. Dziękujemy za tak liczną odpowiedź na nasz konkurs!
Jury rozpoczęło prace mające na celu wyłonienie artystek i artystów do II etapu konkursu. Informację o uczestnikach zakwalifikowanych do tego finałowego etapu ogłosimy 31 sierpnia br.(+/-2 dni). 

W zakładce „Artyści” publikujemy alfabetyczną listę autorów, którzy przesłali zgłoszenia do I etapu VII PBS.

Przedstawiamy Jurorki i jurorów VII Piotrkowskiego Biennale Sztuki

Grzegorz Borkowski (Warszawa) – przewodniczący jury; kurator i krytyk sztuki, redaktor naczelny artystycznego pisma „Obieg” w latach 1993-2015; kurator wystaw w CSW Zamek Ujazdowski i innych ośrodkach sztuki, m.in: „Idee poza ideologią” (1993), „Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Bieżące praktyki, ruchome horyzonty” (1999), „The Club” (2004), „Reversed Art Engineering” (2007), „Diagram – Jerzemu Ludwińskiemu” (2010), „Co jest społeczne?” (2015), „Przedmioty aktywne” (2018) „Dyfuzje czasu” (2019), „Przestrzeń zamknięta. Historia opowiadana” (2020), „Człowiek w teatrze życia codziennego” (2020). W 2021 roku kurator wystaw indywidualnych: Ewy Bloom Kwiatkowskiej, Włodzimierza Borowskiego i Fredo Ojdy. 

Prof. Elżbieta Banecka (Warszawa) – jurorka; malarka, graficzka warsztatowa i projektowa, autorka instalacji przestrzennych, obiektów, książek artystycznych. Studiowała na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1991 r. uzyskała dyplom z malarstwa u prof. Jana Tarasina oraz aneks z grafiki warsztatowej u prof. Rafała Strenta. Na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie uzyskała stopień doktora nauk plastycznych (rozprawa pt. „Nieczesane z Kyoto”, 2005) i tytuł doktora habilitowanego (rozprawa pt. „Miłość w kropki”, 2009). Jest profesorem sztuk plastycznych (2015 r.). Prowadzi Pracownię Rysunku i Koloru na Wydziale Scenografii warszawskiej ASP. Jest laureatką ponad 60 prestiżowych nagród i wyróżnień w polskich i międzynarodowych konkursach oraz autorką 60 wystaw indywidualnych i uczestniczką ponad 200 zbiorowych.

Dr hab. Aleksandra Gieraga (Łódź) – jurorka; twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki , obiektu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego); dyplom w 1993 r. w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Romany Hałat. W latach 1994-2006 pełniła funkcję asystentki prof. Romy Hałat w prowadzonej przezeń Pracowni. Obecnie jest profesorem uczelni, prowadzi Pracownię Obrazu na Wydziale Sztuk Pięknych macierzystej Uczelni. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych.

Prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska (Wrocław) – jurorka; rzeźbiarka i autorka instalacji, prof. dr hab. Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1982–1987), gdzie pracuje od 1988 roku. Dyplom z zakresu rzeźby zrealizowała pod kierunkiem prof. Leona Podsiadłego. Prowadzi dyplomującą Pracownię Rzeźby w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki (od 2004). Prodziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby (2005–2008), Kierownik Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych na Wydziale Malarstwa i Rzeźby (2008–2012). Była organizatorką i kuratorką kilkudziesięciu wystaw rzeźby. Ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych oraz ponad 160 wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Jej prace artystyczne były prezentowane i omawiane w 86 katalogach, w tym czterech publikacjach monograficznych.

Dr hab. Sebastian Wywiórski (Kraków) – juror; zdobywca Grand Prix VI edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki. W latach 1996–2001 studiował na Wydziale malarstwa w pracowni prof. Sławomira Karpowicza w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył z wyróżnieniem. Był stypendystą Prezydenta Miasta Krakowa oraz Fundacji Grizella. Malarz, twórca instalacji. Zrealizował liczne wystawy indywidualne, między innymi w Krakowie, Warszawie, Berlinie, Frankfurcie, Bremie oraz brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Japonii. Od 2010 roku pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie obecnie prowadzi pracownie Malarstwa i działań wizualnych.

Andrzej Hoffman (Piotrków Trybunalski) – członek jury reprezentujący organizatora konkursu, dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim; grafik, malarz, absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

UWAGA! Wiadomość dotycząca 7. Piotrkowskiego Biennale Sztuki 2023.
Informujecie nas Państwo o problemach z dokonaniem płatności ze względu na trwające dziś prace konserwacyjne w niektórych bankach.

Dlatego PRZEDŁUŻAMY nabór zgłoszeń o dwa dni robocze – do 20 czerwca 2023.

Prosimy o nie zwlekanie z przesyłaniem zgłoszeń do ostatnich minut podanego czasu 🙂

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w VII edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki.

Biennale jest konkursem ogólnopolskim dla artystów sztuk wizualnych, którego celem jest przegląd i prezentacja współczesnych możliwości kreacji artystycznych w różnorodnych technikach, konfrontacja artystów posługujących się odmiennymi mediami, popularyzacja najciekawszych aktualnych zjawisk z obszaru sztuk wizualnych. Obok różnorodności mediów i technik plastycznych, wyróżnikiem tego konkursu jest temat stawiany przez Kuratora, charakteryzujący kolejne edycje konkursu. Pozwala to zarówno na poznanie szerokiego spektrum sposobów interpretacji tematu jak i wzajemnych relacji między malarstwem, grafiką, rzeźbą, fotografią, sztuką wideo czy instalacją. Tematem przewodnim tegorocznego Biennale jest „Stoicki impuls”.

Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni czynny twórca sztuki wizualnej. Obok artystów dyplomowanych mogą wziąć udział twórcy nieposiadający dokumentu ukończenia uczelni artystycznej ale legitymujący się aktywnością twórczą i dorobkiem.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej (zgłoszenia mailowe) i trwa od 1 lutego do 18 czerwca 2023 roku.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie trzy prace. Opłata konkursowa: 50 zł za jedną / pierwszą zgłoszoną do konkursu pracę. Zgłoszenie każdej kolejnej pracy wymaga dopłaty w wys. 20 zł czyli w przypadku zgłoszenia 2 prac opłata wynosi 70 zł, trzech prac 90 zł. Nie ma ograniczeń dotyczących roku powstania pracy. Format prac określony jest w regulaminie.

Szczegóły udziału w konkursie zostały zawarte w regulaminie VII Piotrkowskiego Biennale Sztuki 2023. (zakładka Zgłoszenie)

Harmonogram Konkursu

  • 01.02. – 18.06.2023 r. Zgłaszanie prac do I etapu (zgłoszenia w formie elektronicznej).
  • 31.08.2023 r. Ogłoszenie wyników I etapu kwalifikacji, publikacja na stronie internetowej listy artystów zakwalifikowanych do II etapu.
  • 01.09.-25.09.2023 r. Przyjmowanie oryginałów prac zakwalifikowanych do II etapu.
  • 21.10.2023 r. Wernisaż wystawy, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
  • 22.10.2023 r. Panel dyskusyjny wokół VII PBS; spotkanie z artystami, jurorami i publicznością.
  • 22.10. – 30.12.2023 r. Ekspozycja wystawy pokonkursowej w galeriach Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.

Nagrody regulaminowe

  • Grand Prix 15 tys. zł
  • II miejsce 10 tys. zł
  • III miejsce 7 tys. zł

Adres email do zgłoszeń na konkurs: biennale@odaart.pl
Kontakt telefoniczny z organizatorem konkursu: /44/ 733 93 88

Wszyscy chyba mamy teraz tak wiele powodów do niepokoju, irytacji, złości, gniewu czy innych negatywnych emocji. Przyczyn tych sytuacji nie sposób usunąć w krótkim czasie, a trzeba przecież możliwie sensownie działać w takich trudnych okolicznościach. Negatywne emocje oczywiście komunikują istnienie konkretnych problemów, jednak by je stopniowo rozwiązywać potrzebne jest emocji opanowanie. Dlatego jako temat VII edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki w 2023 roku proponujemy skierowanie uwagi na postawę stoicką.

Jej podstawowe zasady sformułowane zostały już w III wieku p.n.e. w Grecji, kiedy to po latach złotej ery Peryklesa kraj ten znalazł się w trudnej sytuacji. Wtedy to wybitni filozofowie dostrzegli, że skoro ludzie nie mogą w pełni zapanować nad otaczającymi ich okolicznościami, to potrzebne jest wypracowanie ogólniejszej postawy – filozofii życia – umożlwiającej zachowanie minimum spokoju w niespokojnym czasie. Zakorzeniony w polskim języku zwrot „ze stoickim spokojem” akcentuje tylko jeden z elementów tej tak potrzebnej współcześnie postawy.

Nieuleganie emocjom, a w każdym razie ograniczenie ich wpływu na swoje działanie możliwe jest dla każdej osoby, jeśli świadomie zdecyduje się, by racjonalizm stał się jej ważną zasadą postępowania. Rozum jest bowiem według stoików „boskim pierwiastkiem” obecnym w każdej istocie ludzkiej. Ponieważ nie wszyscy korzystają z niego w koniecznym zakresie, warto stoicki racjonalizm wspierać.

Sztuki wizualne mają niewątpliwie szerokie możliwości w unaocznianiu jak wartościowa jest emocjonalna powściągliwość, uważność, racjonalnie ugruntowana cierpliwość i konsekwencja. Wartościowa przy tym zarówno artystycznie, jak i społecznie.Sztuka proponująca zamiast prostego emocjonalnego reagowania postawę namysłu, intelektualnego podążania w głąb wybranych zagadnień (także tych sygnalizowanych przez emocje) jest teraz nam społecznie niewątpliwie potrzebna. Sztuka oparta na zdyscyplinowanym posługiwaniu się artystycznymi środkami jest w stanie ukazać, że zależy jej nie tylko na samej sztuce, ale na rozpoznaniu świata i naszego w nim miejsca. Stoicyzm może być istotną podporą dla takich artystycznych strategii, bowiem proponuje postawę zdecydowanie aktywną, mobilizuje do działania nieegoistycznego i uwzględniającego dobro szerszych kręgów społecznych. Stoicka postawa to śmiałe wezwanie do niełatwego zmagania się z rzeczywistością przesyconą emocjami, dezinformacją i natłokiem nowych wiadomości.

Wartość stoicyzmu doceniana jest szczególnie w trudnych momentach głębokich zmian społecznych wymuszonych niespodziewanymi okolicznościami, czasach dezorientacji i zwątpienia ludzi w możliwość kierowania swoim losem. Dlatego główne elementy postawy stoickiej od wieków obecne są i żywe w kulturze europejskiej. W starożytnym Rzymie wybitnymi jego propagatorami, których pisma czytane są i współcześnie, byli ludzie o tak różnym statusie społecznym jak niewolnik Epiktet i Marek Aureliusz – cesarz rzymski. O stoicyzmie nietrudno dziś znaleźć informacje w Internecie i współcześnie pojawiających się publikacjach książkowych, bo postawa ta była w XX wieku – i jest w obecnym stuleciu – aktualizowana. Nie jest wprawdzie dominująca, lecz warta uwagi. Podkreślić należy, że stoicyzm nie jest rodzajem psychologicznej terapii, lecz ogólniejszą postawą życiową, taką jednak, która łączyć się może z różnymi orientacjami światopoglądowymi.

Mamy nadzieję, że spośród prac nadesłanych na VII Piotrkowskie Biennale Sztuki uda się wybrać ciekawe i inspirujące artystyczne wypowiedzi ukazujące, jak ludzie sztuki pojmują stoicki impuls, co może oferować sztuce i współczesnym ludziom postawa stoicka i jak może być w aktualnej rzeczywistości realizowana. Najlepsze prace wybrane przez jury złożone z profesjonalistów przedstawimy na finalnej wystawie w październiku 2023 roku.

Grzegorz Borkowski
październik 2022 r.

Linki

Fundatorzy nagród (2021)

Mecenas (2021)

Patroni (2021)

Skip to content