Informujemy, że zakończone zostało przyjmowanie zgłoszeń do VI Piotrkowskiego Biennale Sztuki.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 467 autorów, którzy nadesłali 903 prace. Wykaz uczestników zgłoszonych do VI PBS można pobrać tutaj.
31 sierpnia ogłosimy listę artystów i prace zakwalifikowane do II etapu konkursu.

W odpowiedzi na liczne prośby przedłużamy nabór do konkursu do dnia 2 lipca 2021 r. do godz. 24:00.

W związku z dużą ilością zgłoszeń nadsyłanych w ostatniej dobie trwania naboru do konkursu, informujemy Państwa, iż otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia nastąpi najpóźniej do dnia 9 lipca 2021 r.

Wszystkie zgłoszenia są na bieżąco sprawdzane i weryfikowane. Jeśli pojawi się potrzeba uzupełnienia zgłoszenia będziemy kontaktować się z Państwem.

Informujemy również, że do poprawnego zgłoszenia wymagane jest przesłanie potwierdzenia dokonanej opłaty wpisowej w terminie do dnia 2 lipca 2021 r. do godz. 24:00 (decyduje data przesłania potwierdzenia dokonania opłaty).

Prosimy również o przesyłanie kompletu wymaganych dokumentów w jednej wiadomości e-mail.

Szanowni Państwo,
w związku z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi trwającego naboru do VI Piotrkowskiego Biennale Sztuki informujemy:

 1. Nie ma limitu okresu czasu / roku, w którym praca powstała.
 2. Poprawnie przesłane zgłoszenie musi zawierać:
  – reprodukcję pracy/prac,
  – wypełnioną kartę zgłoszeniową,
  – krótki życiorys artystyczny,
  – potwierdzenie wniesienia opłaty.
 3. Zgłoszenia zawierające ww. załączniki powinny być przesyłane drogą mailową na adres biennale@odaart.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2021r.
 4. Każdemu zgłaszającemu niezwłocznie przesyłamy drogą mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku regulaminowych załączników, wzywamy do ich uzupełnienia.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości (np. odnośnie wymiarów pracy, prac wieloelementowych) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Szanowni Państwo!

Ogłaszamy nabór do szóstej edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki. Zachęcamy do zapoznania się z tematem tegorocznej edycji konkursu (Tekst Programowy VI PBS) i regulaminem (Regulamin VI PBS). 

 

Harmonogram konkursu: 

16. 04. – 30. 06. 2021 r. Zgłaszanie prac do I etapu w formie elektronicznej.

31. 08. 2021 r. Ogłoszenie wyników I etapu kwalifikacji, publikacja listy artystów zakwalifikowanych  do II etapu na stronie internetowej.

01 – 26. 09. 2021 r. Przyjmowanie oryginałów prac zakwalifikowanych do II etapu.

22. 10. 2021 r. Wernisaż wystawy, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

23. 10. 2021 r. Panel dyskusyjny wokół VI PBS; spotkanie z artystami i jurorami.

23. 10. – 31. 12. 2021 r. Ekspozycja wystawy pokonkursowej w galeriach Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Tryb. (ul. Dąbrowskiego 5 i ul. Sieradzka 8) 

 

Nagrody regulaminowe:

Grand Prix 15 tys. zł

II miejsce 10 tys. zł

III miejsce 5 tys. zł 

Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych pozaregulaminowych wyróżnień i nagród finansowych ufundowanych przez sponsorów i partnerów. 

 

JURY VI PBS:

 • Grzegorz Borkowski – kurator artystyczny Biennale, przewodniczący jury; kurator i krytyk sztuki, redaktor naczelny artystycznego pisma „Obieg” w latach 1993-2015; kurator wystaw w CSW Zamek Ujazdowski i innych ośrodkach sztuki, m.in: „Idee poza ideologią” (1993), „Poezja konkretna” (1993), „Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Bieżące praktyki, ruchome horyzonty” (1999), „Bookmorning” (2003), „The Club” (2004), „Reversed Art Engineering” (2007), „Rzeczy budzą uczucia” (2010) , „Diagram – Jerzemu Ludwińskiemu” (2010), „Aktywna cisza” (2014), „Co jest społeczne?”(2015), „Sensybilizm 1957 – 2017” (2017), „Przedmioty aktywne” (2018) „Dyfuzje czasu” (dwie edycje 2019, 2020), „Przestrzeń zamknięta. Historia opowiadana” (wystawa on-line 2020), „Człowiek w teatrze życia codziennego” (2020). (Warszawa) 
 • Katarzyna Józefowicz – rzeźbiarka, rysowniczka i wykładowczyni akademicka. Studiowała w latach 1981-1986 na PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, gdzie w 1986 roku uzyskała dyplom w pracowni prof. Edwarda Sitka. Jest Dziekanem Wydziału Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. W 2001 r. została laureatką Paszportów Polityki w kategorii “Sztuki wizualne”. (Gdańsk) 
 • Elżbieta Banecka – malarka i graficzka, prowadzi Pracownię Rysunku i Koloru na Wydziale Scenografii warszawskiej ASP. Jest laureatką ponad 60 prestiżowych nagród i wyróżnień w polskich i międzynarodowych konkursach oraz autorką 60 wystaw indywidualnych i uczestniczką ponad 200 zbiorowych. (Warszawa) 
 • Krzysztof Jurecki – Krytyk, historyk oraz kurator sztuki, doktor nauk humanistycznych. Magisterium i doktorat na UJ w Krakowie. Członek honorowy Związku Polskich Artystów Fotografików oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Pracuje w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, na kierunku Grafika. Autor licznych publikacji na temat fotografii i historii sztuki. Kurator i przewodniczący jury 5 dotychczasowych edycji Biennale (Łódź) 
 • Łukasz Głowacki – członek jury, zdobywca I miejsca V edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki PWSSP w Gdańsku, dyplom uzyskał z malarstwa w 1990, w pracowni prof. Hugona Laseckiego. Zajmuje się działaniami performance, malarstwem, scenografią, tworzy obiekty i instalacje. (Nałęczów) 
 • Andrzej Hoffman – grafik, malarz, absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.

Temat VI Piotrkowskiego Biennale Sztuki w 2021 roku nawiązuje do książki Stanisława Lema „Powrót z gwiazd”, a właściwie do jednego z jej wątków, który dziś wydaje się szczególnie aktualny. Lem przedstawia w swojej powieści historię badacza kosmosu Hala Bregga, który po wypełnieniu ekstremalnie trudnej misji powraca na Ziemię, na której życie wygląda już zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy ją opuszczał. Powodem jest przede wszystkim różnica w upływie czasu wynikająca z paradoksu praw astrofizyki – dla astronauty podróż trwała kilka lat, ale na Ziemi minęło ich ponad 120. Cywilizacja i kultura zmieniła się do tego stopnia, że misja w której badacz uczestniczył nikogo prawie nie interesuje, jego heroizm wydaje się nikomu niepotrzebny. Zmienił się bowiem sposób życia ludzi, uznają inne wartości, w ich mniemaniu znacznie lepsze. Zatem powracający z gwiazd musi zupełnie od nowa szukać z nimi choćby cząstkowego porozumienia i próbować odnaleźć się w nowym dla niego świecie.

My też jako społeczeństwo przeżyliśmy ostatnio szok spowodowany wciąż trwającą pandemią i drastyczną polaryzacją politycznych podziałów. Jakbyśmy wszyscy nagle znaleźli się w innym świecie, czujemy, że często nie możemy się porozumieć z ludźmi, którzy żyją w tej samej przestrzeni co my. Jakbyśmy wszyscy powrócili z innych rzeczywistości, a przecież nie możemy żyć zupełnie oddzielnie. Trudna sytuacja wymaga współdziałania, bo – metaforycznie to ujmując – płyniemy na jednym okręcie, a całkiem dosłownie lecimy przez kosmos na jednej wspólnej planecie Ziemia. 

Dlatego tematem VI edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki jest poszukiwanie płaszczyzny porozumienia między ludźmi deklarującymi przywiązanie do odmiennych wartości, między ludźmi o różnych orientacjach światopoglądowych i politycznych. Poszukiwanie odpowiedzi na choćby takie pytania: Od czego zacząć? Jak nie nakręcać spirali negatywnych emocji nie rezygnując przy tym z własnych przekonań? Jakie sprawy mogą okazać się wspólne dla ludzi o różnych poglądach? Co warto zmienić w swojej własnej postawie?

Wierzymy, że sztuka może proponować nie tylko płaszczyznę porozumienia, ale także przestrzeń w której choćby częściowe porozumienie będzie mogło się realizować w wyniku dialogu różnych postaw. Mamy nadzieję, że spośród prac nadesłanych na VI Piotrkowskie Biennale Sztuki uda się wybrać ciekawe i inspirujące artystyczne wypowiedzi, które nie będą ilustracjami do powieści genialnego pisarza, lecz podejmą zawarty w niej wątek zaproponowany jako temat biennale. Najlepsze prace wybrane przez jury złożone z profesjonalistów przedstawimy na podsumowującej wystawie. W dzień po jej otwarciu planujemy przeprowadzić panelową dyskusję z autorkami i autorami prezentowanych prac oraz publicznością.

Chcemy jednocześnie, by temat VI edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki korespondował z Rokiem Stanisława Lema w 2021 roku, by nawiązywał dialog z wciąż poruszającą wymową „Powrotu z gwiazd”, z intelektualnym potencjałem książki, wybiegającym daleko poza horyzontu czasu, w którym powstała.

Grzegorz Borkowski
Kurator Artystyczny VI PBS