VII Piotrkowskie Biennale Sztuki rozstrzygnięte!

Dziś otworzyliśmy wystawę finałową i poznaliśmy laureatów tegorocznego konkursu.

Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 618 autorów przedstawiając do oceny 1275 prac. Jury w składzie: Grzegorz Borkowski – przewodniczący, prof. Elżbieta Banecka, prof.  Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, dr hab. Aleksandra Gieraga, dr hab. Sebastian Wywiórski i reprezentujący organizatora  konkursu dyrektor ODA Andrzej Hoffman zakwalifikowało do wystawy finałowej 74 prace 65 autorów oraz przyznało nagrody.

Po wnikliwej analizie Jury postanowiło nie przyznać w tym roku nagrody Grand Prix.


Zdecydowano przyznać:

3 równorzędnie nagrody II st. w wysokości 10.000 zł każda dla:

  • Artur Chrzanowski (Łódź), praca pt. „Kołysanka”, (wideo, 5min.; 2023)
  • Dariusza Milczarek (Kraków),  praca pt. „Bezruch” (obraz, tempra żółtkowa na płótnie, 100 x 150cm; 2023)
  • Tomasz Opania (Wrocław) za zestaw prac „Piła” (obiekt, stal, drewno 50 x 18 x 2 cm) i „Łopata dla dwojga” (obiekt, drewno, stal; 110 x 48 x 10 cm)  z cyklu  „Zaraza ziemniaczana”.

5 równorzędnych wyróżnień w wysokości 1.000 zł dla:

  • Paulina Araszkiewicz (Warszawa), praca pt. „Powłoki” (wideo, 6’14”; 2021)
  • Andrzeja Brzegowy (Kowala), praca pt. „Ognisty ptak” (obiekt, techniki mieszane, 210x180x120cm; 2023)  
  • Katarzyna Fober (Cieszyn) praca pt. „Sobie sama” (rzeźba z postumentem; kamień, skrzynki rzeźbiarskie; 170 x 50 x 38; 2015)
  • Jerzy Hejnowicz (Poznań), praca pt. „Materia Enso”, (obiekt; rysunek, stal, szkło, średnica 100cm, wysokość zmienna; 2023)
  • Ala Majewska (Toruń) praca pt. „Niepamięć 3”, (obiekt; płótno, soczewka, sklejka , pleksi; 98,5 x 75 x 13 cm; 2023)

Organizator konkursu – Ośrodek Działań Artystycznych postanowił przyznać dodatkowe indywidualne wyróżnienia w formie spotkań autorskich następującym artystom:

Marek Elsner, Katarzyna Pyka i Mikołaj Sęczawa.

Spotkania odbędą się w uzgodnionym z artystami terminie w trakcie trwania wystawy pokonkursowej.

Gratulujemy autorkom i autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac, jak również wszystkich prac prezentowanych na finałowej wystawie. 

8 października, odbyło się drugie posiedzenie jury VII Piotrkowskiego Biennale Sztuki. Ocenie jury zostały poddane oryginały prac zakwalifikowane do II etapu. Jury uzgodniło, że wszystkie dostarczone do siedziby organizatora konkursu prace zostaną eksponowane na wystawie pokonkursowej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas otwarcia wystawy 21 października 2023 roku, o godz. 17:00.

Jury VII Piotrkowskiego Biennale Sztuki w składzie: Grzegorz Borkowski – przewodniczący, prof. Elżbieta Banecka, prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, dr hab. Aleksandra Gieraga, dr hab. Sebastian Wywiórski i Andrzej Hoffman, na podstawie zgłoszeń elektronicznych nadesłanych przez 618 autorów, wyłoniło do II etapu konkursu następujące prace:

30 września br. odbędzie się posiedzenie jury, które na podstawie oryginałów przekazanych prac wyłoni laureatów.

Prosimy o dostarczenie oryginałów prac do dnia 25 września br.

Przypominamy, że w drugim etapie Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających oczekiwań komisji.

Szanowni Państwo!

Do 7. edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki w 2023 roku zgłosiło się 618 autorów przedstawiając do oceny 1275 prac. Dziękujemy za tak liczną odpowiedź na nasz konkurs!
Jury rozpoczęło prace mające na celu wyłonienie artystek i artystów do II etapu konkursu. Informację o uczestnikach zakwalifikowanych do tego finałowego etapu ogłosimy 31 sierpnia br.(+/-2 dni). 

W zakładce „Artyści” publikujemy alfabetyczną listę autorów, którzy przesłali zgłoszenia do I etapu VII PBS.

Przedstawiamy Jurorki i jurorów VII Piotrkowskiego Biennale Sztuki

Grzegorz Borkowski (Warszawa) – przewodniczący jury; kurator i krytyk sztuki, redaktor naczelny artystycznego pisma „Obieg” w latach 1993-2015; kurator wystaw w CSW Zamek Ujazdowski i innych ośrodkach sztuki, m.in: „Idee poza ideologią” (1993), „Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Bieżące praktyki, ruchome horyzonty” (1999), „The Club” (2004), „Reversed Art Engineering” (2007), „Diagram – Jerzemu Ludwińskiemu” (2010), „Co jest społeczne?” (2015), „Przedmioty aktywne” (2018) „Dyfuzje czasu” (2019), „Przestrzeń zamknięta. Historia opowiadana” (2020), „Człowiek w teatrze życia codziennego” (2020). W 2021 roku kurator wystaw indywidualnych: Ewy Bloom Kwiatkowskiej, Włodzimierza Borowskiego i Fredo Ojdy. 

Prof. Elżbieta Banecka (Warszawa) – jurorka; malarka, graficzka warsztatowa i projektowa, autorka instalacji przestrzennych, obiektów, książek artystycznych. Studiowała na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1991 r. uzyskała dyplom z malarstwa u prof. Jana Tarasina oraz aneks z grafiki warsztatowej u prof. Rafała Strenta. Na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie uzyskała stopień doktora nauk plastycznych (rozprawa pt. „Nieczesane z Kyoto”, 2005) i tytuł doktora habilitowanego (rozprawa pt. „Miłość w kropki”, 2009). Jest profesorem sztuk plastycznych (2015 r.). Prowadzi Pracownię Rysunku i Koloru na Wydziale Scenografii warszawskiej ASP. Jest laureatką ponad 60 prestiżowych nagród i wyróżnień w polskich i międzynarodowych konkursach oraz autorką 60 wystaw indywidualnych i uczestniczką ponad 200 zbiorowych.

Dr hab. Aleksandra Gieraga (Łódź) – jurorka; twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki , obiektu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego); dyplom w 1993 r. w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Romany Hałat. W latach 1994-2006 pełniła funkcję asystentki prof. Romy Hałat w prowadzonej przezeń Pracowni. Obecnie jest profesorem uczelni, prowadzi Pracownię Obrazu na Wydziale Sztuk Pięknych macierzystej Uczelni. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych.

Prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska (Wrocław) – jurorka; rzeźbiarka i autorka instalacji, prof. dr hab. Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (1982–1987), gdzie pracuje od 1988 roku. Dyplom z zakresu rzeźby zrealizowała pod kierunkiem prof. Leona Podsiadłego. Prowadzi dyplomującą Pracownię Rzeźby w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki (od 2004). Prodziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby (2005–2008), Kierownik Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych na Wydziale Malarstwa i Rzeźby (2008–2012). Była organizatorką i kuratorką kilkudziesięciu wystaw rzeźby. Ma w swoim dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych oraz ponad 160 wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Jej prace artystyczne były prezentowane i omawiane w 86 katalogach, w tym czterech publikacjach monograficznych.

Dr hab. Sebastian Wywiórski (Kraków) – juror; zdobywca Grand Prix VI edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki. W latach 1996–2001 studiował na Wydziale malarstwa w pracowni prof. Sławomira Karpowicza w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył z wyróżnieniem. Był stypendystą Prezydenta Miasta Krakowa oraz Fundacji Grizella. Malarz, twórca instalacji. Zrealizował liczne wystawy indywidualne, między innymi w Krakowie, Warszawie, Berlinie, Frankfurcie, Bremie oraz brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Japonii. Od 2010 roku pracuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie obecnie prowadzi pracownie Malarstwa i działań wizualnych.

Andrzej Hoffman (Piotrków Trybunalski) – członek jury reprezentujący organizatora konkursu, dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim; grafik, malarz, absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

Linki

Fundatorzy nagród (2021)

Mecenas (2021)

Patroni (2021)