Zaczynamy Nabór do szóstej edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki

Szanowni Państwo!

Ogłaszamy nabór do szóstej edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki. Zachęcamy do zapoznania się z tematem tegorocznej edycji konkursu (Tekst Programowy VI PBS) i regulaminem (Regulamin VI PBS). 

 

Harmonogram konkursu: 

16. 04. – 30. 06. 2021 r. Zgłaszanie prac do I etapu w formie elektronicznej.

31. 08. 2021 r. Ogłoszenie wyników I etapu kwalifikacji, publikacja listy artystów zakwalifikowanych  do II etapu na stronie internetowej.

01 – 26. 09. 2021 r. Przyjmowanie oryginałów prac zakwalifikowanych do II etapu.

22. 10. 2021 r. Wernisaż wystawy, ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

23. 10. 2021 r. Panel dyskusyjny wokół VI PBS; spotkanie z artystami i jurorami.

23. 10. – 31. 12. 2021 r. Ekspozycja wystawy pokonkursowej w galeriach Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Tryb. (ul. Dąbrowskiego 5 i ul. Sieradzka 8) 

 

Nagrody regulaminowe:

Grand Prix 15 tys. zł

II miejsce 10 tys. zł

III miejsce 5 tys. zł 

Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych pozaregulaminowych wyróżnień i nagród finansowych ufundowanych przez sponsorów i partnerów. 

 

JURY VI PBS:

  • Grzegorz Borkowski – kurator artystyczny Biennale, przewodniczący jury; kurator i krytyk sztuki, redaktor naczelny artystycznego pisma „Obieg” w latach 1993-2015; kurator wystaw w CSW Zamek Ujazdowski i innych ośrodkach sztuki, m.in: „Idee poza ideologią” (1993), „Poezja konkretna” (1993), „Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Bieżące praktyki, ruchome horyzonty” (1999), „Bookmorning” (2003), „The Club” (2004), „Reversed Art Engineering” (2007), „Rzeczy budzą uczucia” (2010) , „Diagram – Jerzemu Ludwińskiemu” (2010), „Aktywna cisza” (2014), „Co jest społeczne?”(2015), „Sensybilizm 1957 – 2017” (2017), „Przedmioty aktywne” (2018) „Dyfuzje czasu” (dwie edycje 2019, 2020), „Przestrzeń zamknięta. Historia opowiadana” (wystawa on-line 2020), „Człowiek w teatrze życia codziennego” (2020). (Warszawa) 
  • Katarzyna Józefowicz – rzeźbiarka, rysowniczka i wykładowczyni akademicka. Studiowała w latach 1981-1986 na PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, gdzie w 1986 roku uzyskała dyplom w pracowni prof. Edwarda Sitka. Jest Dziekanem Wydziału Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. W 2001 r. została laureatką Paszportów Polityki w kategorii „Sztuki wizualne”. (Gdańsk) 
  • Elżbieta Banecka – malarka i graficzka, prowadzi Pracownię Rysunku i Koloru na Wydziale Scenografii warszawskiej ASP. Jest laureatką ponad 60 prestiżowych nagród i wyróżnień w polskich i międzynarodowych konkursach oraz autorką 60 wystaw indywidualnych i uczestniczką ponad 200 zbiorowych. (Warszawa) 
  • Krzysztof Jurecki – Krytyk, historyk oraz kurator sztuki, doktor nauk humanistycznych. Magisterium i doktorat na UJ w Krakowie. Członek honorowy Związku Polskich Artystów Fotografików oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Pracuje w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, na kierunku Grafika. Autor licznych publikacji na temat fotografii i historii sztuki. Kurator i przewodniczący jury 5 dotychczasowych edycji Biennale (Łódź) 
  • Łukasz Głowacki – członek jury, zdobywca I miejsca V edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki PWSSP w Gdańsku, dyplom uzyskał z malarstwa w 1990, w pracowni prof. Hugona Laseckiego. Zajmuje się działaniami performance, malarstwem, scenografią, tworzy obiekty i instalacje. (Nałęczów) 
  • Andrzej Hoffman – grafik, malarz, absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.

Linki

Fundatorzy nagród (2021)

Mecenas (2021)

Patroni (2021)