Archiwum dnia: 30 czerwca 2021

W odpowiedzi na liczne prośby przedłużamy nabór do konkursu do dnia 2 lipca 2021 r. do godz. 24:00. W związku z dużą ilością zgłoszeń nadsyłanych w ostatniej dobie trwania naboru do konkursu, informujemy Państwa, iż otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia nastąpi najpóźniej do dnia 9 lipca 2021 r. Wszystkie zgłoszenia są na bieżąco sprawdzane i weryfikowane. Jeśli pojawi się potrzeba uzupełnienia zgłoszenia będziemy kontaktować się z Państwem. Informujemy również, że do poprawnego zgłoszenia wymagane jest przesłanie potwierdzenia dokonanej opłaty wpisowej w terminie do dnia 2 lipca 2021 r. do godz. 24:00 (decyduje data przesłania potwierdzenia dokonania opłaty). Prosimy również o przesyłanie kompletu wymaganych dokumentów w jednej wiadomości e-mail.

1/1

Linki

Fundatorzy nagród (2021)

Mecenas (2021)

Patroni (2021)